Hej ! Älven fortsätter att sjunka, vattennivån ligger nu på vadarstrecket på stenen. Vattentemp: – 0,5 grader, det börjar bli is i älven. Inga fångster inrapporterade