Hej ! Förnärvarande ligger det mycket is i älven, svårt att komma ut och fiska. Under veckan ska temperaturen gå ned till -20 grader