Hej ! Älven är helt igenfrusen i zon 4, 5 och 6. I zon 1,2 och 3 är halva älven igenfrusen. Lufttemp: – 13 grader